• Rejestracja: +48 692 436 583

Nazywam się Tomasz Bobrowski

Jestem logopedą dyplomowanym, neurologopedą. Od 2003 roku pracuję z dziećmi i osobami dorosłymi - upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. W roku 2014 wydałem za pośrednictwem wydawnictwa e-bookowo.pl, książkę: ”Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie. Poradnik dla rodziców i terapeutów.” Jestem autorem wielu publikacji naukowych. W czasie studiów logopedycznych odbyłem praktyki w: Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu na Oddziale Udarowym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Przedszkolu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Logopedią zainteresowałem się dzięki mojemu synkowi, który we wczesnym dzieciństwie zaczął się jąkać. Od tamtej pory chęć pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami mowy, stała się moją wielką pasją. Na bieżąco podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach warsztatowych dla logopedów. Jestem certyfikowanym provaiderem Metody Neuroflow - czyli aktywnego treningu słuchowego dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD. Pracuję z dziećmi i osobami dorosłymi Metodą NeuroTaktylną (wg. dr Masgutowej), dającą bardzo dobre rezultaty, w przypadku wyrównania deficytów rozwojowych różnego pochodzenia. Wykonuję również terapię czaszkowo-krzyżową (cranio-sacralną)


Jestem aktualnie studentem IV roku Psychologii w WSNP w Warszawie, specjalność - Psychologia kliniczna z psychoterapią.Zapraszam do mojego gabinetu logopedycznego!

Czy tablet nauczy dziecko mówić?

Awangarda logopedii

WYWIADY:

Ekspert radzi jak korygować wady wymowy (słuchaj)

Ekspert radzi jak pozbyć się wady wymowy (słuchaj)

Ekspert radzi: wady wymowy u dzieci 25.09.2023 (słuchaj)


Co robić kiedy DZIECKO ma PROBLEM Z MOWĄ? - Neurologopeda Tomasz BOBROWSKI (01.01.2024) (oglądaj)

Kursy, szkolenia, konferencje:

 • Konferencja metodyczna n/t: ” Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • Konferencja na temat: ” Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w praktyce terapeutycznej”.
 • Konferencja metodyczna n/t: ” Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej”.
 • Konferencja metodyczna n/t: ” Neuropedagogika”.
 • IV Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna Katedra Pedagogiki i Psychologii ATH w Bielsku Białej. n/t:” Interdyscyplinarność oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno – terapeutycznym”.
 • ”Wykorzystanie technik informatycznych w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • ”Kinezjologia edukacyjna – Dennisona”.
 • ”Warsztaty metodyczne z zakresu muzykoterapii”.
 • Kurs n/t: ” Specyfika funkcjonowania oraz metody pracy z dzieckiem u którego stwierdzono niedosłuch centralny.”
 • Kurs n/t: ” Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z niedosłuchem obwodowym”.
 • Kurs n/t: ” Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek.”
 • Kurs języka migowego I stopnia.
 • Kurs języka migowego II stopnia.
 • Warsztaty logopedyczne pt: ”Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”. Prowadząca prof. dr hab. Jolanta Panasiuk, 2015.
 • Kurs z certyfikacją dla Providerów Metody Neuroflow. Warszawa, 2016
 • Kurs - Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej. Wrocław, 2016
 • Kurs - Masaż Shantala. Polskie Towarzystwo Neurologopedów. Warszawa, 2016
 • Kurs - Terapia Neurotaktylna cz. II według metody dr Swietłany Masgutowej. Wrocław, 2017
 • Kurs - Integracja odruchów ustno - twarzowych, według dr Masgutowej. Wrocław, 2017
 • Szkolenie - Elektrostymulacja podniebienia. Praca z pacjentem po operacji rozszczepu podniebienia. Kasinka Mała, 2018
 • Kurs I stopnia 36 godzin - Biodynamiczny mechanizm terapii oraz autonomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego. Katowice 22-25 luty 2018
 • Kurs II stopnia 20 godzin - Pływy i pulsacje. Linie środkowe. Zaiskrzenia. Umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo - krzyżowego. Katowice 23-25 marzec 2018.
 • Kurs III stopnia 20 godzin - Zaawansowane techniki terapii czaszkowo- krzyżowej . Katowice 25-27 maja 2018 roku.
 • Kurs IV stopnia 36 godzin - Trauma i terapia doświadczenia somatycznego. Katowice 27-30 września 2018 roku.
 • Kurs V stopnia 20 godzin - Różne Oblicza Układu Odpornościowego. Teoria i układy terapeutyczne TCK. - Katowice 07-09 grudnia 2018 roku.
 • Terapia kreaktywna od kuchni. Ćwiczenia lewopółkulowe bez tajemnic. - Kasinka Mała 2 marca 2019 roku.
 • Szkolenie - Badania słuchu w pracy logopedy i nauczyciela. - Kasinka Mała 2 marca 2019 roku.
 • Szkolenie - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny - Kasinka Mała 14 kwietnia 2019 roku.
 • Szkolenie - Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia - Kasinka Mała 23 czerwca 2019 roku
 • VI moduł - Terapia czaszkowo-krzyżowa - Praca z dziećmi. Terapia Polarity. Masaż metamorficzny. Dziecięcy masaż motylkowy. - Wrocław 18,19,20 października 2019 roku.
 • VII moduł - Terapia czaszkowo-krzyżowa - "Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem" obejmujący teorię oraz stosowane układy praktyczne - 10-12 stycznia 2020 roku.
 • Szkolenie - EEG Biofeedback (EEG Neurofeedback) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu indywidualnym. Szkolenie podstawowe i średnio zaawansowane I stopnia oraz tytuł Trenera EEG Biofeedback I stopnia. - Gliwice 08-09 luty 2020 r
 • Diagnoza i Terapia ręki kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym. Terapeuta Ręki I i II stopnia. Wrocław, październik 2020.
 • MNRI. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 1 Wrocław, wrzesień 2021.
 • MNRI. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 2 wg. Magutowej. Wrocław, listopad 2021
 • webinar. Trudności w połykaniu - praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy. Kraków, 17 maja 2022 Certyfikat
 • Elektrostymulacja w logopedii - Innowacyjna metoda elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kasinka Mała, 09 września 2022 Certyfikat , Program
 • Archetypy Rozwoju Ruchowego MNRI wdłg. Masgutowej. Wrocław, Grudzień 2022 fot. 1 | fot. 2 | fot. 3
 • Diagnoza i terapia motofunkcjonalna - całościowy program pracy z pacjentem powyżej 3 roku życia - podejście praktyczne, Kasinka Mała, 11.03.2023 Certyfikat
 • Warsztaty - Stymulacja traktu ustno - twarzowego w wymiarze 14 godzin dydaktycznych, Tarnowskie Góry, 15-16.04.2023 Zaświadczenie
 • Warsztaty - Wędzidełko: ocena, przygotowanie do podcięcia i opieka po zabiegu, Tarnowskie Góry, 16.04.2023 Zaświadczenie
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Tarnowskie Góry, 16-17.09.2023 Zaświadczenie
 • Trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), WSNP Warszawa 28 luty 2024 Świadectwo
 • Karmienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię odżywczą w praktyce logopedy, 20.04.2024 Certyfikat
Zapraszam do zapoznania się z opiniami na mój temat na portalu ZnanyLekarz.pl (Tomasz Bobrowski)
Są to opinie, na które ciężko pracuje, stale podnosząc jakość oferowanych Państwu usług!

Tomasz Bobrowski - ZnanyLekarz.pl

U mnie Pacjent jest najważniejszy!

Certyfikat za 2019 rok z serwisu Znany Lekarz
facebook